MIHUB会议平板 联系我们

区域 • 北京、天津、苏州

区域经理:王亚琦  17701558567

Email:yaqi-wang@pinqihub.com

区域 • 南京、无锡、重庆

区域经理:李翔  17701554876

Email:xiang-li@pinqihub.com

 

区域 • 上海、郑州、西安

区域经理:吴乐义  19952550255

Email:leyi-wu@pinqihub.com

区域 • 杭州、武汉、长沙

区域经理:熊燕  18020261615

Email:yan-xiong@pinqihub.com

 

区域 • 其它

区域经理:查晓峰  17701558176

Email:xiaofeng-zha@pinqihun.com



PINQI教育一体机 联系我们

区域 • 上海,安徽,北京,河南,湖北,广东,西藏

区域经理:查晓峰  17701558176

Email:xiaofeng-zha@pinqihun.com

区域 • 内蒙古,天津,甘肃,四川,重庆,云南

区域经理:闫俊超  17701559176

Email:junchao-yan@pinqihub.com

 

区域 • 山西,山东,河北,江苏,江西,浙江,海南

区域经理:路世奇  17701557476

Email:shiqi-lu@pinqihub.com

区域 • 广西,贵州,福建,吉林

区域经理:贲中亮  17701554076

Email:zhongliang-ben@pinqihub.com

 

区域 • 新疆,青海,湖南,陕西,宁夏,黑龙江

区域经理:陈智鹏  17701558476

Email:zhipeng-chen@pinqihub.com